SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

PhD. thesis on acoustics created in Slovakia (SVK)

  • Úspešne obhájené dizertačné práce (PhD.)
    © Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky DF TU vo Zvolene, Slovensko [online]. Available on the Internet: http://acoustics.sk/zaverecne-prace/.
© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021