SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

CONTACTS

President / Predseda SKAS (Slovenská akustická spoločnosť pri SAV)
Monika Rychtáriková
KU Leuven, Faculty of Architecture,
Hoogstraat 51, 9000 Gent, Belgium
&
STU Bratislava, Faculty of Civil Engineering
Radlinského 11, 810 05, Bratislava
Email: Monika.Rychtarikova [at] stuba.sk
Web: perswww.kuleuven.be/~u0046505

Vice-presidents / Podpredsedovia:
Anna Danihelová
Drevárska fakulta
TU in Zvolen
SK- 960 01 ZVOLEN
E-mail: danihelova [at] acoustics.sk
Web: acoustics.sk/anna-danihelova/

Branko Brodniansky
Inžinierske služby, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
E-mail: branko [at] insl.sk

Secretary / Výkonný tajomník SKAS (Slovenská akustická spoločnosť pri SAV)
Martin Čulík
Drevárska fakulta
T.G. Masaryka 24, TU Zvolen
SK - 960 53 Zvolen
E-mail: culik [at] acoustics.sk
Web: acoustics.sk/martin-culik/

Vojtech Chmelík
Stavebná fakulta
STU Bratislava 
SK - 813 68 Bratislava
E-mail: vchmelik [at] gmail.com


Feedback: Acoustics.sk/contact


 

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021