SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

BOARD of Slovak Acoustical Society (SKAS)

PRESIDENT / Predseda:
Monika Rychtáriková
KU Leuven, Faculty of Architecture,
Hoogstraat 51, 9000 Gent, Belgium
&
STU Bratislava, Faculty of Civil Engineering
Radlinského 11, 810 05, Bratislava
Email: Monika.Rychtarikova [at] stuba.sk
Web: perswww.kuleuven.be/~u0046505

VICE-PRESIDENTS / Podpredsedovia:
Anna Danihelová
Drevárska fakulta
TU in Zvolen
SK- 960 01 ZVOLEN
E-mail: danihelova [at] acoustics.sk
Web: acoustics.sk/anna-danihelova/

Branko Brodniansky
Inžinierske služby, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
E-mail: brano [at] insl.sk

EXECUTIVE SECRETARY / Výkonný tajomník:
Martin Čulík
Drevárska fakulta
T.G. Masaryka 24, TU Zvolen
SK - 960 53 Zvolen
E-mail: culik [at] acoustics.sk
Web: acoustics.sk/martin-culik/

Vojtech Chmelík
Stavebná fakulta
STU Bratislava 
SK - 813 68 Bratislava
E-mail: vchmelik [at] gmail.com


In order to make the horizontal communication in EAA easier, below we list the names and addresses of the heads of scientific-technical groups, representing the areas of SKAS activities.


THE TECHNICAL SECTIONS AND THEIR SPHERES OF INTEREST / Odborné skupiny a ich vedúci:

•  Urban acoustics / Urbanistická akustika
Ing. Martin Jedovnický, PhD.

•  Building and room acoustics / Stavebná a priestorová akustika
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
vchmelik [at] gmail.com

•  Physical acoustics / Fyzikálna akustika
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
hockicko [at] fyzika.uniza.sk

•  Musical instruments acoustics / Akustika hudobných nástrojov
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.; Ing. Martin Čulík, PhD.
danihelova [at] acoustics.sk; culik [at] acoustics.sk

•  Technique for measuring noise and vibration environment / Technika merania hluku a vibrácií v prostredí
Ing. Richard Drahoš
richard.drahos [at] d2r.sk

•  Technology to reduce noise and vibration / Technika znižovania hluku a kmitania
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
stanislav.ziaran [at] stuba.sk


© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021