SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

ČLENSKÝ POPLATOK

Ročný poplatok za člena SKAS ..................................................................................

Ročný poplatok za člena do Európskej Akustickej Asociácie (EAA)*...........................

Ročný poplatok za člena SKAS - dôchodcovia a študenti ...........................................

10,- EUR

10,- EUR

5,- EUR

• *Popri členstve v SKAS je možné prihlásiť sa aj za člena Európskej akustickej asociácie. Takýto člen bude zaradený do adresára (indexu) EAA, čo zlepší podmienky člena pre medzinárodnú komunikáciu. V prípade záujmu o členstvo v EAA je potrebné uhradiť zvláštny príspevok na účet Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV, ktorý bude následne poukázaný EAA.

Členské príspevky je potrebné uhradiť na účet SKAS.
Účet SKAS: Bankové spojenie Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV.
Do poznámky pri prevode členského na účet SKAS uveďte meno člena.

• Stanovy Slovenskej akustickej spoločnosti schválené VZ SKAS pri SAV dňa 15. januára 2013 vo Zvolene: Stanovy Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV

Prihláška za člena Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV na stiahnutie:

•  prihláška SKAS (PDF dokument)

•  prihláška SKAS (Dokument word) 

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021