SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS

BULLETIN of Slovak Acoustical Society (SKAS)


Spravodajca SKAS - 5. ročník v novej sérii - December 2015

OBSAH

Príhovor
1. Význam neistoty výsledkov merania hluku v životnom prostredí – Milan Drahoš, Ing.; Richard Drahoš, Ing.
2. PBL (problem project based learning) alebo ako naliať študentom učivo do hlavy „inak“– Radoslav Darula
3. Akustické konferencie vo svete a doma v roku 2014 – Stanislav Žiaran
4. Deviaty ročník Medzinárodnej konferencie „Material – Acoustics – Place“ Zvolen, 24. – 26. september 2014
5. Akustické konferencie vo svete a doma v roku 2015 – Stanislav Žiaran
6. Desiaty ročník Medzinárodnej konferencie „Material – Acoustics – Place“ Zvolen, 23. – 25. september 2015
7. Krátke správy a odporúčané webstránky
8. Zamyslenie na záver

>> Spravodajca SKAS 2014/2015


Spravodajca SKAS - 4. ročník v novej sérii - December 2013

OBSAH

Príhovor
1. Životné jubileum Ing. Milana Drahoša
2. Správa z EAA General Assembly (Merano 2013) – Monika Rychtáriková
3. Správa z medzinárodnej konferencie INTERNOISE 2013 – Miroslav Dado a Richard Hnilica
4. Správa z medzinárodnej konferencie INTERNOISE 2013 a zasadnutia I-INCE – Stanislav Žiaran
5. Osemnásty medzinárodný Akustický seminár "Hluk a kmitanie v praxi" Kočovce, 03 – 04. jún 2013
6. Ôsmy ročník Medzinárodnej konferencie "Material - Acoustics – Place" Zvolen, 18. – 20. september 2013
7. Naša mládež je naša budúcnosť – Peter Hockicko
8. Krátke správy a odporúčané webstránky
9. Zamyslenie na záver

>> Spravodajca SKAS 1/2013


Spravodajca SKAS - 3. ročník v novej sérii - December 2012

OBSAH

Príhovor
1. Návrh nových Stanov Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV
2. Výročná správa o činnosti za uplynulé obdobie
3. Správa o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie
4. Zamyslenie na záver

>> Spravodajca SKAS 2/2012


Spravodajca SKAS - 2. ročník v novej sérii - December 2011

OBSAH

1. Úvodník
2. Šestnásty medzinárodný Akustický seminár „Hluk a kmitanie v praxi“, Kočovce 2011
3. Šiesty ročník Medzinárodnej konferencie “Material - Acoustics – Place” Zvolen, 12. – 14. september 2011
4. Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia už aj na Slovensku
5. “AKUSTIKA“ opäť v Košiciach
6. Obsah a štruktúra akustickej štúdie na ochranu zdravia pred hlukom v životnom prostredí
7. Krátke správy
8. Pár citátov na záver

>> Spravodajca SKAS 1/2011


Spravodajca SKAS - 1. ročník v novej sérii - December 2010

OBSAH

1. Spomienka na prof. Emila Rajčana
2. Akustický seminár 2010, Kočovce
3. Piate Medzinárodné Sympózium “Material - Acoustics – Place” Zvolen, 6. – 8. september 2010
4. Prvý eu. kongres o zvuku a vibráciách spojený s letnou školou pre mladých výskumníkov, Lubljana 2010
5. Akustika konečne v Košiciach
6. Ochrana územia pred hlukom z cestnej dopravy
7. Tajomstvá akustiky
8. Krátke správy
9. Pár citátov na záver

>> Spravodajca SKAS 1/2010


© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2021