SKAS

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS

Slovak Acoustical Society (SKAS)


INTRO ::: Board ::: Society profile ::: Membership ::: Conferences ::: Archive ::: Bulletin ::: Contact ::: PhD. thesis ::: NEWS


Nový projekt H2020 na Stavebnej fakulte STU Bratislava

 

STU - Stavebná fakulta získala prestížny EÚ projekt HORIZON-MSCA-2021-DN (Doctoral Networks) s názvom Acoustic and Thermal Retrofit of Office Building Stock in EU – “ActaReBuild” (actarebuild.eu). Dôležitou súčasťou projektu je tím šikovných školiteľov z Katedry materiálového inžinierstva a fyziky (KMIF) SvF.

Problematika konverzie administratívnych budov na budovy na bývanie je v súčasnosti v EÚ jednou z “hot topics”. Dokonca i nové projekty musia v architektonických súťažiach preukázať spôsob konverzie, tzv. “reuse” na iný účel v budúcnosti a okrem projektovej dokumentácie dodať i informácie o udržateľnosti konštrukcií, ktoré v projekte navrhujú.

Náš projekt sa týka presne týchto tém a momentálne máme otvorených 10 pracovných miest pre EÚ doktorandov v oblasti stavebnej fyziky, denného osvetlenia, stavebnej akustiky, vetrania budov, udržateľných stavebných materiálov a komponentov budov, hodnotenia ich životného cyklu, bio-, meta- a recyklovaných materiálov a najmä moderných fasád a bio-fasád.

Pre každého, kto by sa rád vrhol na PhD. štúdium v tejto oblasti, za veľmi pekný plat a s možnosťou pracovať v medzinárodnom tíme, neváhajte kontaktovať doc. Vojtecha Chmelíka z KMIF (vojtech.chmelik /zavináč/ stuba.sk), zástupcu projektu za STU Bratislava, príp. hlavnú koordinátorku projektu prof. Moniku Rychtárikovú z KU Leuven (monika.rychtarikova /zavináč/ kuleuven.be) - pozn.: pokojne aj po slovensky :)

© www.skas.sk + culik [at] acoustics.sk + All rights reserved + 2022